m18
m6
MOSSposterDEFklein

De documentaire Tijdgravers is een po√ętische ode aan noeste arbeid van de conservatoren van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Ietwat zonderling, zijn ze misschien. Ze weten alles over dingen waarvan veel mensen nauwelijks weten dat ze bestaan. In afgesloten kamertjes en kelders, waken ze over lang dode materie. Van buitenaf lijken ze wellicht wereldvreemd, maar kijk je door hun ogen, dan gaat er juist een wereld open. Een wereld die laat zien waar we vandaan komen: wij als mensen en wij als Zeeuwen. Schil voor schil pellen zij de geschiedenis af en onthullen aan de hand van de objecten wie wij zijn.

Tijdgravers

m12

film

in de pers

PZC/KZGW

PBC Fonds

Omroep Zeeland

Studio Haak & Visser

LaurelFBTSleeg

Muziek

Douwe Eisenga